แจ้งคณะครู บุคลากร นักเรียนที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

18/06/2015

แจ้งคณะครู บุคลากร นักเรียนที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ให้ติดต่อขอรหัสผ่านที่ห้องคอมพิวเตอร์ได้เลย
อ.พัลลพ ชัยประโคม