เลื่อน...โรงเรียนเมืองสมเด็จจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2558

17/06/2015
Last Modified : 18/06/2015
เลื่อน...โรงเรียนเมืองสมเด็จจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2558


โรงเรียนเมืองสมเด็จจะจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558
เนื่องจากโรงเรียนยังติดภาระกิจแข่งขัทักษะทางวิชาการ..โรงเรียนฯ จึงขอลื่นยังไม่มีกำหนด....