โรงเรียนเมืองสมเด็จเข้าร่วมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกย่อย รร.คำม่วง 4-14.09.61

05/09/2018
โรงเรียนเมืองสมเด็จเข้าร่วมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกย่อย รร.คำม่วง 4-14.09.61

file.4-14.09.61__0045