ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเมืองสมเด็ขขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนต่อ

อ่านต่อ

โรงเรียนเมืองสมเด็จ...ขอแสดงความยินดีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ่านต่อ

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ

อ่านต่อ