โรงเรียนเมืองสมเด็จ...ขอแสดงความยินดีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

22/06/2017 เข้าชมแล้ว : 11546

รงเรียนเมืองสมเด็จ...
ขอแสดงความยินดีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และยินดีกับ คุณครูอรทัย และ ดญ.พิมพ์ใจ ประเทศแก้ว
นร.ชั้น ม.2 รร.เมืองสมเด็จ อบจ.กาฬสินธุ์
ชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับภาคฯ ได้เป็นตัวแทน เข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า