การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ MIACEED MODEL เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

03/08/2019 เข้าชมแล้ว : 2153

 

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MIACEED MODEL   เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3