การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย BG-PLACET MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

03/08/2019 เข้าชมแล้ว : 1960

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย   BG-PLACET MODEL   เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1