การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT ประกอบบทเรียนการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

19/07/2019 เข้าชมแล้ว : 2356

kanlaya
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ  4 MAT ประกอบบทเรียนการ์ตูน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Download
ya_page_1
ya_page_2