การประเมินโครงการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

19/09/2023 เข้าชมแล้ว : 1432

 298932

 

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้วิจัย  นายสมพล  สกุลฮูฮา
ปีที่ทำวิจัย  2565

SBMLD_1-000
SBMLD_1-001