การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพครู ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

19/09/2023 เข้าชมแล้ว : 1355

298932
ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครู  ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้วิจัย  นายสมพล  สกุลฮูฮา

ปีที่ทำวิจัย  2565 

SBMLD_1-000
SBMLD_1-0021
SBMLD_1-0022