นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ

18/06/2015 เข้าชมแล้ว : 5144
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ