กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

26/06/2015


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายธานี มันปาฏิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปฏิภาณ ภูจอมจิต
ครูปฏิบัติการสอนพลศึกษา