กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

26/06/2015


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายธานี มันปาฏิ
ครูชำนาญการ
นายปฏิภาณ ภูจอมจิต
ครูปฏิบัติการสอนพลศึกษา