ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนเมืองสมเด็จจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Block Course กิจกรรมลุกเสือ-เนตรนารีประจำปี 2561 5-7.09.61

อ่านต่อ

โรงเรียนเมืองสมเด็จเข้าร่วมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกย่อย รร.คำม่วง 4-14.09.61

อ่านต่อ

เลื่อน...โรงเรียนเมืองสมเด็จจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ