ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (ฉบับทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563) (ฉบับที่ 1)

อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (07.05.63)

อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (29.05.62)

อ่านต่อ

ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อ

โรงเรียนเมืองสมเด็จ ขอชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมรายการไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชร ออกอากาศทางช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 ออกอากาศวันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 2561

อ่านต่อ

โรงเรียนเมืองสมเด็ขขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนต่อ

อ่านต่อ

สื่อการเรียนการสอนห้องสมุดโรงเรียน (ห้องสมุดมีชีวิต)

อ่านต่อ