มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12

10/01/2019 เข้าชมแล้ว : 17

1. รายการแข่งขั้นทั้งหมดในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12

2. หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

3. หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

4. หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

5. หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

6. หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม)

7.หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

8. หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)

9. หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา)

 

- แบบฟอร์มการส่งรายชื่อนักเรียน

- ใบสมัคร